Como los cielos giran

Visiones del cuerpo ritual _ un taller de Toni Serra *) Abu Ali

Coordinació de Toni Cots 

a la Fundació l'animal a l'esquena. Celrà. Girona 2008

Amb la col.aboració de: Bilal Artiach, Mohammed el Bouzidi, Oruç Guvenç, Rosa Serra, Ca...